Giải bài 2 Trang 25 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 25 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-nen.

Đề bài 2 Trang 25 SGK Vật lý lớp 12:

Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

Lời giải câu 2 Trang 25 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 2 Trang 25 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)