Giải bài 2 Trang 25 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 25 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật.

Đề bài 2 Trang 25 SGK Sinh học 6:

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Lời giải câu 2 Trang 25 SGK Sinh học lớp 6:

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật:

– Vách tế bào (chỉ có ở tế bào thực vật): quy định và duy trì hình dạng tế bào.

– Màng sinh chất: bao bọc bên ngoài chất tế bào.

– Chất tế bào: dạng keo lỏng, bên trong chứa các bào quan (lục lạp, không bào, ribôxôm, …).

– Nhân: điều khiển hoạt động sống của tế bào.

BAIVIET.COM