Giải bài 2 Trang 25 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 25 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 5: Prôtêin

Đề bài 2 Trang 25  SGK Sinh học 10:

Nêu một vài loại prôtêin trong tế bào người và cho biết các chức năng của chúng.

Lời giải câu 2 Trang 25 SGK Sinh học lớp 10:

Trong cơ thể người có rất nhiều loại protein khác nhau như: colagen, prôtêin histon, hêmôglôbin, các kháng thể, insulin, các enzim, các thụ thể trong tế bào,… chúng có nhiều chức năng quan trọng:

– Colagen: tham gia cấu tạo các mô liên kết.

– Hêmôglôbin : hấp thu, vận chuyển, giải phóng O2 CO2

– Prôtêin histon: cấu tạo nên chất nhiễm sắc tạo nên nhiễm sắc thể – vật chất mang thông tin di truyền.

– Hoocmon Insulin: điều hòa lượng đường trong máu.

– Kháng thể, Inteferon: bảo vệ cơ thể chống tác nhân gây bệnh.

(BAIVIET.COM)