Giải bài 2 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 2 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 5: Các nước Đông Nam Á.

Đề bài 2 Trang 25 SGK Lịch sử 9:

Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” ?

Lời giải câu 2 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 9:

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì:

+ Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, sau “chiến tranh lạnh ” và vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí hiệp định Pari về Campuchia (10/1991). Tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.

+ Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia.

Như thế:

+ ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên.

+ Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất

+ Trên cơ sở đó, ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh

– Năm 1992 Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA).

– Năm 1994 lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia.

(BAIVIET.COM)