Giải bài 2 Trang 25 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 25 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa.

Đề bài 2 Trang 25 SGK Địa lí 7:

Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa.

Lời giải câu 2 Trang 25 SGK Địa lí lớp 7:

– Cảnh quan thiên nhiên biến đổi theo thời gian và không gian do có sự khác nhau về lượng mưa và về phân bố mưa trong năm giữa các địa phương và giữa các mùa.

+ Ở những nơi mưa nhiều, rừng có nhiều tầng; trong rừng có một số cây rụng lá vào mùa khô.

+ Những nơi mưa ít, có đồng cỏ cao nhiệt đới.

+ Ở vùng cửa sông, ven biển xuất hiện rừng ngập mặn.

– Tính đa dạng về cảnh quan này không thể có ở môi trường xích đạo ẩm hay ở môi trường nhiệt đới.

(BAIVIET.COM)