Giải bài 2 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 4: Sử dụng và bảp quản trang phục.

Đề bài 2 Trang 25 SGK Công nghệ 6:

Bảo quản quần áo gồm những công việc chính nào ?

Lời giải câu 2 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 6:

Bảo quản quần áo gồm ba công việc chính là:

– Giặt, phơi.

– Là (ủi).

– Cất giữ.

(BAIVIET.COM)