Giải bài 2 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến.

Đề bài 2 Trang 24 SGK Lịch sử 7:

Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì?

Lời giải câu 2 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 7:

– Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là kinh tế nông nghiệp kết hợp chăn nuôi và một số ngành thủ công.

– Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn (phương Đông) hay trong lãnh địa phong kiến (châu Âu).

– Ruộng đất chủ yếu ở trong tay địa chủ hay lãnh chúa. Họ giao cho nông dân lĩnh canh hoặc nông nô cày cấy rồi thu tô, thuế.

(BAIVIET.COM)