Giải bài 2 Trang 24 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 24 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả.

Đề bài 2 Trang 24 SGK Địa lí 6:

Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ờ khắp mọi nơi trên Trái Đất?

Lời giải câu 2 Trang 24 SGK Địa lí lớp 6:

Có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất là do:

– Trái Đất có dạng hình cầu, do đó Mặt Trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm.

– Mặt khác, Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

(BAIVIET.COM)