Giải bài 2 Trang 23 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 23 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 6: Phản xạ.

Đề bài 2 Trang 23 SGK Sinh học 8:

Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó.

Lời giải câu 2 Trang 23 SGK Sinh học lớp 8:

Phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ :

– Nếu ta dẫm phải hòn than thì cơ quan thụ cảm ở đó nhận được một cảm giác rất nóng, liền xuất hiện một xung thần kinh hướng tâm về trung ương thần kinh. Rồi từ trung ương phát đi xung thần kinh theo dây li tâm truyền tới (cơ quan phản ứng).

– Kết quả của sự phản ứng được thông báo ngược về trung ương theo dây hướng tâm. Nếu phản ứng chưa chính xác thì phát lệnh điều chỉnh, nhờ dây li tâm truyền tới cơ quan phản ứng. Nhờ vậy, cơ thể có thể phản ứng chính xác đối với kích thích.

BAIVIET.COM