Giải bài 2 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938).

Đề bài 2 Trang 23 SGK Lịch sử 4:

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ?

Lời giải câu 2 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 4:

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn hơn một nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho đất nước ta.

(BAIVIET.COM)