Giải bài 2 Trang 23 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 23 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 23 SGK Địa lí 9:

Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây:

giai bai 2 trang 23 sgk dia li lop 9 - de bai

Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế.

Lời giải câu 2 Trang 23 SGK Địa lí lớp 9:

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 2 trang 23 sgk dia li lop 9 - loi giai

b) Nhận xét

Trong thời kì 1995 – 2005, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta có sự chuyển

+ Tỉ trọng của thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể giảm. Thành phần kinh tế nhà nước vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất, kế đó là thành phần kinh tế cá thể.

+ Tỉ trọng của thành phần kinh tế tư nhân và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng. Có sự gia tăng mạnh nhất là thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Kết luận:

– Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

– Sự chuyển dịch trên cho thấy: công cuộc đổi mới ngày càng phát huy tốt hơn các thành phần kinh tế trong phát triển kinh tế đất nước.

BAIVIET.COM