Giải bài 2 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 40: Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

Đề bài 2 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10:

Trong bài thí nghiệm này, tại sao khi mức nước trong bình A hạ thấp dần thì giá trị chỉ trên lực kế lại tăng dần?

Lời giải câu 2 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10:

Khi nước trong bình A hạ thấp dần thì lực đẩy Ac-xi-met Fa sẽ giảm dần, vì vậy nó sẽ dần nhỏ hơn trọng lực P của vòng nhôm, P > Fa ⇒ vòng nhôm hạ thấp dần đến khi dây giữ vòng đạt đến giới hạn đàn hồi. Mặt khác, do vòng nhôm không dính ướt nên lực căng bề mặt của nước níu giữ bề mặt vòng nhôm khiến nó bị kéo xuống, đến khi giá trị lực căng bề mặt của nước đạt cực đại, lực tương tác giữa các phân tử nước không còn đủ sức hút nên chúng bị ” đứt” “buông tha” cho vòng nhôm.

(BAIVIET.COM)