Giải bài 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 7: Bài tập chương I – Các thí nghiệm của Menđen.

Đề bài 2 Trang 22 SGK Sinh học 9:

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a) P: AA x AA

b) P: AA x Aa

c) P: AA x aa

d) P: Aa x Aa

Lời giải câu 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: D

Giải thích:

– Ta có: P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

– Thân xanh lục có kiểu gen aa nhận 1 giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ nên P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm có kiểu gen P: Aa × Aa

– Sơ đồ lai:

giai bai 2 trang 22 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)