Giải bài 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày.

Đề bài 2 Trang 22 SGK Sinh học 7:

Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ?

Lời giải câu 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7:

+ Trùng giày di chuyển vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể. Các lông bơi này rung động theo kiểu làn sóng.

+ Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ, …) được lông bơi dồn về lỗ miệng.

+ Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyến trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

+ Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

BAIVIET.COM