Giải bài 2 Trang 22 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 22 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Môi trường nhiệt đới.

Đề bài 2 Trang 22 SGK Địa lí 7:

Giải thích tại sao đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng?

Lời giải câu 2 Trang 22 SGK Địa lí lớp 7:

– Đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng do quá trình tích tụ ôxit sắt, nhôm lên trên mặt đất vào các mùa khô.

– Đất feralit là đất đặc trưng của đới nóng.

(BAIVIET.COM)