Giải bài 2 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 2 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 33: Kính hiển vi.

Đề bài 2 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11:

Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.

Lời giải câu 2 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 2 Trang 212 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)