Giải bài 2 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức.

Đề bài 2 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12:

Nêu đặc điểm của dao động duy trì?

Lời giải câu 2 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12:

Đặc điểm của dao động duy trì là giữ nguyên không cho biên độ của dao động thay đổi (giảm dần) đồng thời không làm thay đổi chu kỳ của dao động (cung cấp phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng tiêu hao do ma sát sau mỗi chu kì).

(BAIVIET.COM)