Giải bài 2 Trang 208 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 208 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 40: Các hạt sơ cấp.

Đề bài 2 Trang 208 SGK Vật lý lớp 12:

Leptôn là gì ? Đặc tính chung của các leptôn. Các leptôn tham gia những quá trình tương tác nào ?

Lời giải câu 2 Trang 208 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 2 Trang 208 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)