Giải bài 2 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 2 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 32: Kính lúp.

Đề bài 2 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11:

Kính lúp cấu tạo như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 2 Trang 208 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)