Giải bài 2 Trang 203 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 203 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch.

Đề bài 2 Trang 203 SGK Vật lý lớp 12:

So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm :

a) nhiên liệu phản ứng ;

b) điều kiện thực hiện ;

c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu ;

d) ô nhiễm môi trường.

Lời giải câu 2 Trang 203 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 2 Trang 203 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)