Giải bài 2 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.

Đề bài 2 Trang 203 SGK Sinh học 12:

Những nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

Lời giải câu 2 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12:

Những nguyên nhân chính gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái:

* Năng lượng tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.

* Năng lượng mất qua chất thải (thải qua bài tiết, phân, thức ăn thừa…hoặc năng lượng mất qua rơi rụng như rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật,… ) ở mỗi bậc dinh dưỡng.

(BAIVIET.COM)