Giải bài 2 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.

Đề bài 2 Trang 203 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga.

Lời giải câu 2 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tính chất:

Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kì đế quốc chủ nghĩa.

– Ý nghĩa:

+ Cách mạng đã phát động các giai cấp bị bóc lột và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga đứng lên đấu tranh làm lung lay chế độ Nga hoàng. Cuộc cách mạng Nga đã dấy lên một cao trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước đế quốc và thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông đầu thế kỉ XX.

(BAIVIET.COM)