Giải bài 2 Trang 20 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 2 Trang 20 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 4: Các nước châu Á.

Đề bài 2 Trang 20 SGK Lịch sử 9:

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI.

Lời giải câu 2 Trang 20 SGK Lịch sử lớp 9:

– Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh.

– Tình hình chính trị xã hội Trung Quốc đang ổn định.

– Địa vị trên trường quốc tế của Trung Quốc được nâng cao.

– Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước trên thế giới và ngược lại, sự hội nhập của nền kinh tế, văn hóa, khoa học – kĩ thuật, thương mại của thế giới đối với thị trường rộng lớn đầy tiềm năng như Trung Quốc.

(BAIVIET.COM)