Giải bài 2 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 5: Nguyên tố hóa học.

Đề bài 2 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

a) Nguyên tố hóa học là gì?

b) Cách biểu diễn nguyên tố? Cho thí dụ.

Lời giải câu 2 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái đầu tiên trong tên latinh nguyên tố đó, trong đó chữ cái đầu tiên được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Thí dụ: H, Ca, Al.

(BAIVIET.COM)