Giải bài 2 Trang 195 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 195 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 195 SGK Sinh học 9:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4.

Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào

Giai bai 2 Trang 195 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 195 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào

Giai bai 2 Trang 195 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)