Giải bài 2 Trang 194 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 194 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.

Đề bài 2 Trang 194 SGK Sinh học 12:

Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạo.

Lời giải câu 2 Trang 194 SGK Sinh học lớp 12:

* Ví dụ về các bậc dinh dưỡng của một quần xã tự nhiên (quần xã đồng cỏ):

– Sinh vật sản xuất: cây cỏ, cây bụi

– Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu ăn lá cây, rệp, chuột

– Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn

– Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu

– Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm, mối, giun đất

* Ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên (quần xã suối):

– Sinh vật sản xuất: tảo lục, tảo silic, thuỷ tức

– Sinh vật tiêu thụ bậc 1: muỗi nước, tôm, cá.

– Sinh vật tiêu thụ bậc 2: nhện nước, cá quả

– Sinh vật phân giải: vi khuẩn, giun

– Chất hữu cơ từ ngoài theo dòng suối: các mẩu lá cây, cành cây, rác,…

* Ví dụ về bậc dinh dưỡng quần xã nhân tạo (quần xã đồng lúa):

– Sinh vật sản xuất: cây lúa

– Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu đục thân lúa, rệp, chuột

– Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn

– Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu

– Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm, mối, giun đất.

(BAIVIET.COM)