Giải bài 2 Trang 193 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 193 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp.

Đề bài 2 Trang 193 SGK Sinh học 9:

Hãy ghép các chữ a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới động vật.

Bảng 64.6. Trật tự tiến hóa của giới Động vật

Giai bai 2 Trang 193 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 193 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 64.6. Trật tự tiến hóa của giới Động vật

Giai bai 2 Trang 193 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)