Giải bài 2 Trang 191 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 191 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp.

Đề bài 2 Trang 191 SGK Sinh học 9:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.2

Giai bai 2 Trang 191 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 191 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 64.2. Đặc điểm của các nhóm thực vật

Giai bai 2 Trang 191 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)