Giải bài 2 Trang 191 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 191 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 58: Đa dạng sinh học (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 191 SGK Sinh học 7:

Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 191 SGK Sinh học lớp 7:

Các biện pháp cần để bảo vệ đa dạng sinh học:

– Bảo vệ môi trường: không xả rác thải bừa bãi, khai thác tài nguyên hợp lí, tận dụng năng lượng sạch.

– Hạn chế chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy; trồng thêm rừng mới.

– Nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt động vật trái phép.

– Tiến hành phục hồi lại giống loài có nguy cơ tuyệt chủng.

– Khai thác các nguồn tài nguyên động vật một cách hợp lí.

BAIVIET.COM