Giải bài 2 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường.

Đề bài 2 Trang 190 SGK Sinh học 9:

Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?

Lời giải câu 2 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9:

Điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài là: quan hệ khác loài có nhiều hình thái quan hệ hơn quan hệ cùng loài.

+ Quan hệ cùng loài: quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh về thức ăn, nơi ở…

+ Quan hệ khác loài: quan hệ hỗ trợ (cộng sinh, hội sinh, hợp tác) và quan hệ đối kháng (cạnh tranh, sinh vật này ăn sinh vật khác, kí sinh, ức chế – cảm nhiễm).

(BAIVIET.COM)