Giải bài 2 Trang 190 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 190 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 42: Hệ sinh thái.

Đề bài 2 Trang 190 SGK Sinh học 12:

Hãy lấy ví dụ về một hệ sinh thái trên cạn và một hệ sinh thái dưới nước (hệ sinh thái tự nhiên hoặc nhân tạo), phân tích thành phần cấu trúc của các hệ sinh thái đó.

Lời giải câu 2 Trang 190 SGK Sinh học lớp 12:

* Ví dụ hệ sinh thái trên cạn: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới

Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái này gồm:

– Thành phần vô sinh: đất, đá, nước, thảm mục, độ ẩm, ánh sáng …

– Sinh vật sản xuất: các cây gỗ to, vừa, nhỏ, cây bụi, cây leo,…

– Sinh vật tiêu thụ: chim, khỉ, trâu, bò, hươu, nai, hổ, báo,…

– Sinh vật phân giải: Giun đất, sâu bọ, vi khuẩn, nấm, địa y

* Ví dụ hệ sinh thái dưới nước: Hệ sinh thái đầm nước nông. Thành phần cấu trúc gồm:

– Thành phần vô sinh: đất, đá, nước, thảm mục, các chất lắng đọng, nhiệt độ, ánh sáng,…

– Sinh vật sản xuất: Tảo, rong, bèo sen, cây cỏ, cây bụi mọc ven bờ

– Sinh vật tiêu thụ: Cua, ốc, tôm, cá, ếch nhái, rắn, ba ba, chim…

– Sinh vật phân huỷ: giun, các vi sinh vật.

(BAIVIET.COM)