Giải bài 2 Trang 19 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 19 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 4: Trùng roi.

Đề bài 2 Trang 19 SGK Sinh học 7:

Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào ?

Lời giải câu 2 Trang 19 SGK Sinh học lớp 7:

* Trùng roi giống với thực vật ở các đặc điểm:

– Cơ thể có cấu tạo từ tế bào

– Có các cơ quan tử đặc trưng: không bào, nhân, nguyên sinh chất, diệp lục

– Có khả năng tự dưỡng

– Có tính hướng sáng

* Trùng roi khác với thực vật ở các điểm:

– Có khả năng di chuyển (roi xoáy trong nước giúp trùng roi di chuyển).

– Có khả năng dị dưỡng (sống ở môi trường không có ánh sang lâu ngày, trùng roi có thể đồng hóa các chất hữu cơ từ xác sinh vật để lấy dinh dưỡng).

– Có khả năng nhận biết ánh sang (nhờ điểm mắt ở gốc roi).

BAIVIET.COM