Giải bài 2 Trang 19 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 19 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 3: Thoát hơi nước.

Đề bài 2 Trang 19 SGK Sinh học 11:

Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn?

Lời giải câu 2 Trang 19 SGK Sinh học lớp 11:

So với cây ở trên đồi, thì cây trong vườn có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn. Vì:

– Cây ở trong vườn được sống trong môi trường có nhiều nước hơn cây ở trên đồi, do vậy chúng có khả năng lấy được nhiều nước hơn (được tưới thường xuyên, được chăm sóc nhiều hơn, và độ dốc của vườn cũng thường thấp hơn so với độ dốc của sườn đồi) vì vậy lượng nước được thoát ra cũng nhiều hơn.

– Để tiện cho việc thoát hơi nước, lớp cutin của cây trong vườn cũng mỏng hơn lớp cutin của cây trên đồi, giúp cho nước thoát ra được nhiều hơn, mạng hơn.

(BAIVIET.COM)