Giải bài 2 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông.

Đề bài 2 Trang 19 SGK Lịch sử 10:

Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Hãy giải thích vì sao ở đây lại hình thành các tầng lớp xã hội đó?

Lời giải câu 2 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 10:

a) Sự phân hóa của xã hội cổ đại phương Đông

– Giai cấp thống trị:

+ Vua nắm mọi quyền hành

+ Quý tộc gồm các quan lại, thủ lĩnh quân sự, những người phụ trách lễ nghi tôn giáo. Tầng lớp này sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân.

– Giai cấp bị trị:

+ Nông dân công xã : Là thành phần sản xuất chính trong xã hội. Họ nhận ruộng đất của công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.

+ Nô lệ: tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ chuyên làm việc nặng nhặc hầu hạ quý tộc.

b) Giải thích

Do nền kinh tế của các nước phương Đông chủ yếu là kinh tế nông nghiệp nên xã hội phương Đông phân hóa trên cơ sở một nền kinh tế nông nghiệp.

(BAIVIET.COM)