Giải bài 2 Trang 19 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 19 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.

Đề bài 2 Trang 19 SGK Địa lí 6:

Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng các loại kí hiệu nào?

Lời giải câu 2 Trang 19 SGK Địa lí lớp 6:

Các loại kí hiệu mà người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: điểm, đường và diện tích.

(BAIVIET.COM)