Giải bài 2 Trang 187 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 187 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân.

Đề bài 2 Trang 187 SGK Lịch sử 10:

Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của phong trào công nhân thời đó.?

Lời giải câu 2 Trang 187 SGK Lịch sử lớp 10:

– Ưu điểm:

+ Thể hiện được ý thức đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.

+ Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân: từ đấu tranh kinh tế dần chuyển sang đấu tranh chính trị

+ Sự trưởng thành của giai cấp công nhân tạo điều kiên quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này.

– Nhược điểm

+ Tất cả các cuộc đấu tranh cuối cùng đều thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối rõ ràng.

+ Còn nặng về đấu tranh kinh tế, đòi quyền lợi trước mắt.

(BAIVIET.COM)