Giải bài 2 Trang 186 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 186 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.

Đề bài 2 Trang 186 SGK Vật lý lớp 12:

Hãy chọn câu đúng.

Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là

A. Lực tĩnh điện.

B. Lực hấp dẫn.

C. Lực điện từ.

D. Lực tương tác mạnh.

Lời giải câu 2 Trang 186 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là D.

(BAIVIET.COM)