Giải bài 2 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình.

Đề bài 2 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10:

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Lời giải câu 2 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10:

Vật rắn đơn tinh thể là vật được cấu tạo từ một tinh thể hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định.

Vật rắn đa tinh thể là vật được cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn.

(BAIVIET.COM)