Giải bài 2 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 2 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.

Đề bài 2 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12:

Cho biết những nét chính về xu thế phát triển năng lượng trong tương lai. Cho 3 ví dụ về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng

Lời giải câu 2 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12:

– Khai thác và sử dụng nhiên liệu sạch bằng cách áp dụng kỹ thuật mới hiện đại nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về năng lượng và yêu cầu bảo vệ môi trường thiên nhiên.

– Phát triển năng lượng hạt nhân

– Phát triển thủy năng

– Sử dụng năng lượng mặt trời

– Sử dụng năng lượng có hiệu quả cao hơn

Ví dụ về sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng như: đèn tiết kiệm điện, bếp đun nước sử dụng năng lượng mặt trời,…

(BAIVIET.COM)