Giải bài 2 Trang 185 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 185 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 41: Diễn thế sinh thái.

Đề bài 2 Trang 185 SGK Sinh học 12:

Hãy mô tả quá trình diễn thế của một quần xã sinh vật nào đó xảy ra ở địa phương của em, hoặc ở địa phương khác mà em biết.

Lời giải câu 2 Trang 185 SGK Sinh học lớp 12:

Ví dụ: Diễn thế sinh thái của một khu rừng.

Một khu rừng đang xanh tốt bình thường, bị nhóm người du canh du cư đến tàn phá làm nương rẫy. Một thời gian sau, đất hết màu mỡ, trồng cây không năng suất, họ bỏ đi, để lại khu đất hoang. Sau đó, cỏ mọc dần và hình thành những trảng cỏ, tiếp là sự hình thành những cây bụi và những cây gỗ nhỏ.

Sau một thời gian khá dài, rừng được hồi phục lại xuất hiện những cây gỗ lớn và nhiều tầng cây.

(BAIVIET.COM)