Giải bài 2 Trang 185 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 185 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu.

Đề bài 2 Trang 185 SGK Địa lí 7:

Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

– Xác định vị trí của các nước Pháp và U-crai-na trên bản đồ. Hai nước này thuộc các khu vực nào ở châu Âu?

– Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

– Qua biểu đồ, nhận xét vè trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na.

giai bai 2 trang 185 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 185 SGK Địa lí lớp 7:

– Xác định vị trí của các nước Pháp và U-crai-na trên bản đồ. Pháp thuộc khu vực Tây Âu, U-crai-na thuộc khu vực Đông Âu

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 2 trang 185 sgk dia li lop 7 - loi giai

– Nhận xét: Trình độ phát triển kinh tế của Pháp cao hơn U-crai-na. Biểu hiện là tỉ trọng dịch vụ của Pháp cao hơn của U-crai-na rất nhiều.

(BAIVIET.COM)