Giải bài 2 Trang 184 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 184 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 56: Cây phát sinh giới động vật.

Đề bài 2 Trang 184 SGK Sinh học 7:

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 184 SGK Sinh học lớp 7:

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép. Vì cá voi thuộc lớp thú bắt nguồn từ nhánh tiến hóa có gốc cùng với hươu sao. Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp có xương, là động vật bậc thấp hơn với lớp Thú.

BAIVIET.COM