Giải bài 2 Trang 183 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 183 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 60: Liên minh Châu Âu.

Đề bài 2 Trang 183 SGK Địa lí 7:

Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới?

Lời giải câu 2 Trang 183 SGK Địa lí lớp 7:

Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong cốc hình thức tổ chức kinh tê khu vực hiện nay trên thế giới, vì:

– Có chính sách kinh tế chung.

– Sử dụng đồng tiền chung. (đồng ơ – rô)

– Tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn.

(BAIVIET.COM)