Giải bài 2 Trang 181 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 181 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận.

Đề bài 2 Trang 181 SGK Sinh học 8:

Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Lời giải câu 2 Trang 181 SGK Sinh học lớp 8:

– Tuyến trên thận gồm phần vỏ và phần tủy.

– Phần vỏ tiết ra hoocmon có vai trò:

+ Điều hòa các muối natri và kali trong máu.

+ Điều hòa đường huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin và lipit).

+ Điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục nam.

– Phần tủy tiết 2 loại hoocmon là ađrênalin và norađrênalin có vai trò:

+ Gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dẫn phế quản.

+ Góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết.

BAIVIET.COM