Giải bài 2 Trang 181 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 181 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản.

Đề bài 2 Trang 181 SGK Sinh học 11:

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 181 SGK Sinh học lớp 11:

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh.

Vì: FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ tiết testostêrôn. Testostêrôn kích thích ống sinh tinh phát triển và sản sinh tinh trùng. Vì vậy,tăng hay giảm sản xuất hoocmôn FSH, LH, testostêrôn làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.

(BAIVIET.COM)