Giải bài 2 Trang 180 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 180 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 59: Khu vực Đông Âu.

Đề bài 2 Trang 180 SGK Địa lí 7:

Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có những khác biệt gì so với các khu vực khác của châu Âu?

Lời giải câu 2 Trang 180 SGK Địa lí lớp 7:

– Nền công nghiệp của Đông Âu khá phát triển, nhưng các ngành công nghiệp truyền thống như khai thác khoáng sản, luyện kim và cơ khí giữ vai trò chủ đạo.

– Nông nghiệp phát triển theo quy mô lớn, chủ yếu là sản xuất lúa mì và các nông sản ôn đới.

(BAIVIET.COM)