Giải bài 2 Trang 18 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 18 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước.

Đề bài 2 Trang 18  SGK Sinh học 10:

Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học trước hết lại phải tìm xem ở đó có nước hay không?

Lời giải câu 2 Trang 18 SGK Sinh học lớp 10:

Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học trước hết lại tìm xem ở đó có nước hay không vì:

+ Nước là thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống:

– Nước chiếm từ 70-90% khối lượng cơ thể.

– Nước là dung môi hòa tan các chất càn thiết của cơ thể.

– Nước là môi trường cho các phản ứng trao đổi chất của cơ thể

– Nước vận chuyển, chuyển hóa các chất giúp cơ thể duy trì sự sống.

+ Nước là môi trường sống ban đầu của mọi sự sống trên một hành tinh.

(BAIVIET.COM)