Giải bài 2 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Đề bài 2 Trang 18 SGK Lịch sử 4:

Nhân dân ta đã phản ứng ra sao?

Lời giải câu 2 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4:

– Nhân dân ta không khuất phục, vẫn giữa gìn các phong tục tập quán truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở lễ hội…

– Nhân dân cũng liên tục nổi dậy khởi nghĩa, đánh đuổi quân đô hộ. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu như: khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Khởi nghĩa Bà Triệu, khởi nghĩa Mai Thúc Loan,…

(BAIVIET.COM)