Giải bài 2 Trang 18 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 18 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999.

Đề bài 2 Trang 18 SGK Địa lí 9:

Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

Lời giải câu 2 Trang 18 SGK Địa lí lớp 9:

Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi ở nước ta có sự thay đổi.

– Nhóm tuổi 0 – 14 giảm, từ 39% năm 1989 xuống còn 33, 5% năm 1999 (giảm 5, 5%), do thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

– Nhóm tuổi 15 – 59 tăng, từ 53,8% năm 1989 lên 58,4% năm 1999 (tăng 4,6%) , do hậu quả của sự bùng nổ dân số ở giai đoạn trước đó.

– Nhóm tuổi trên 60 tăng, từ 7,2% năm 1989 lên 8,1% năm 1999 (tăng 0,9%) , do chất lượng cuộc sống được cải thiện; những tiến bộ của ngành y tế …

BAIVIET.COM