Giải bài 2 Trang 179 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 179 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học.

Đề bài 2 Trang 179 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

Lời giải câu 2 Trang 179 SGK Vật lý lớp 10:

Có 2 cách phát biểu:

a) Cách phát biểu của Clau-đi-út

Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.

b) Cách phát biểu của Cac-nô

Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

(BAIVIET.COM)